View सायरी नेपाली गजल माया मा धोका

  • Whatsapp

सबै कविता, शायरी अनि गजलहरु जे भएपनि आफ्नै गाँउमा माया र ममता. धोका दिनुको पनि एउटा लिमिट हुन्छ यार! मेरो चोखो माया काँढा सरि भयो।. माया गर्ने रहर मरिसकेको थियो.

Dj Waly Babu Home Facebook from lookaside.fbsbx.com

फसाएर त गई निष्टुरी झुटो माया जालमा. मेरो चोखो माया काँढा सरि भयो।. यो नेपाली ऋण गरि विदेश तिर लम्कन्छ. नेपाली गजल,sayari in nepali, मुक्तक,नेपाली सायरी. धोका त त्यसमा हुन्छ जस्मा माया नै हुदैन । नेपाली सायरी , कबिता,मुक्त्तक ,गजल instagram. धोका दिनुको पनि एउटा लिमिट हुन्छ यार! गुन भेटाउछु हुन्छ भन्थे माया भए मोह .

सबै कविता, शायरी अनि गजलहरु

यो नेपाली ऋण गरि विदेश तिर लम्कन्छ. धोका त त्यसमा हुन्छ जस्मा माया नै हुदैन । यहाँ हजुरहरुले टुइटरका पुराना तथा नया थुप्रै सायरी,मुक्तक तथा गजलहरु ढुक्कसङ पढ्न . उ मा मायाको एउटा छुट्टै संसार देख्छु !! फसाएर त गई निष्टुरी झुटो माया जालमा. माया गर्ने रहर मरिसकेको थियो. सधै यो उडेर गाउकै सपना मा बिलिन हुन्छ। किना,किना प्रेम मा धोका मात्र हुन्छ. नेपाली सायरी , कबिता,मुक्त्तक ,गजल instagram. हरेक पाइला पाइला मा धोका अनि घात हुदोरहेछ मेरो चोखो माया काँढा सरि भयो।. झुटो बाचा कसम दिएर माया लगाउनेहरु. सबै कविता, शायरी अनि गजलहरु

धोका त त्यसमा हुन्छ जस्मा माया नै हुदैन । झुटो बाचा कसम दिएर माया लगाउनेहरु. फसाएर त गई निष्टुरी झुटो माया जालमा. सधै यो उडेर गाउकै सपना मा बिलिन हुन्छ। किना,किना प्रेम मा धोका मात्र हुन्छ.

नेपाली गजल,sayari in nepali, मुक्तक,नेपाली सायरी. Nepali Gajal Sayari À¤¨ À¤ª À¤² À¤—जल À¤¸ À¤¯à¤° Nepali Statuspro
Nepali Gajal Sayari À¤¨ À¤ª À¤² À¤—जल À¤¸ À¤¯à¤° Nepali Statuspro from 1.bp.blogspot.com

सधै यो उडेर गाउकै सपना मा बिलिन हुन्छ। यो नेपाली ऋण गरि विदेश तिर लम्कन्छ. फसाएर त गई निष्टुरी झुटो माया जालमा. यो मेरो चोखो मायालाई धोका दिएर कतै नजानु तिमी. यहाँ हजुरहरुले टुइटरका पुराना तथा नया थुप्रै सायरी,मुक्तक तथा गजलहरु ढुक्कसङ पढ्न . किना,किना प्रेम मा धोका मात्र हुन्छ. माया गर्ने रहर मरिसकेको थियो. मेरो चोखो माया काँढा सरि भयो।.

जे भएपनि आफ्नै गाँउमा माया र ममता.

गुन भेटाउछु हुन्छ भन्थे माया भए मोह . सबै कविता, शायरी अनि गजलहरु यो मेरो चोखो मायालाई धोका दिएर कतै नजानु तिमी. मेरो चोखो माया काँढा सरि भयो।. नेपाली गजल,sayari in nepali, मुक्तक,नेपाली सायरी. हरेक पाइला पाइला मा धोका अनि घात हुदोरहेछ यो नेपाली ऋण गरि विदेश तिर लम्कन्छ. यहाँ हजुरहरुले टुइटरका पुराना तथा नया थुप्रै सायरी,मुक्तक तथा गजलहरु ढुक्कसङ पढ्न . सधै यो उडेर गाउकै सपना मा बिलिन हुन्छ। किना,किना प्रेम मा धोका मात्र हुन्छ. झुटो बाचा कसम दिएर माया लगाउनेहरु. नेपाली सायरी , कबिता,मुक्त्तक ,गजल instagram. उ मा मायाको एउटा छुट्टै संसार देख्छु !!

झुटो बाचा कसम दिएर माया लगाउनेहरु. फसाएर त गई निष्टुरी झुटो माया जालमा. मेरो चोखो माया काँढा सरि भयो।. उ मा मायाको एउटा छुट्टै संसार देख्छु !! सधै यो उडेर गाउकै सपना मा बिलिन हुन्छ।

फसाएर त गई निष्टुरी झुटो माया जालमा. Nepali Gajal Sayari À¤¨ À¤ª À¤² À¤—जल À¤¸ À¤¯à¤° Nepali Statuspro
Nepali Gajal Sayari À¤¨ À¤ª À¤² À¤—जल À¤¸ À¤¯à¤° Nepali Statuspro from 1.bp.blogspot.com

यहाँ हजुरहरुले टुइटरका पुराना तथा नया थुप्रै सायरी,मुक्तक तथा गजलहरु ढुक्कसङ पढ्न . धोका त त्यसमा हुन्छ जस्मा माया नै हुदैन । फसाएर त गई निष्टुरी झुटो माया जालमा. गुन भेटाउछु हुन्छ भन्थे माया भए मोह . धोका दिनुको पनि एउटा लिमिट हुन्छ यार! हरेक पाइला पाइला मा धोका अनि घात हुदोरहेछ किना,किना प्रेम मा धोका मात्र हुन्छ. नेपाली सायरी , कबिता,मुक्त्तक ,गजल instagram.

उ मा मायाको एउटा छुट्टै संसार देख्छु !!

माया गर्ने रहर मरिसकेको थियो. धोका त त्यसमा हुन्छ जस्मा माया नै हुदैन । जे भएपनि आफ्नै गाँउमा माया र ममता. नेपाली सायरी , कबिता,मुक्त्तक ,गजल instagram. गुन भेटाउछु हुन्छ भन्थे माया भए मोह . हरेक पाइला पाइला मा धोका अनि घात हुदोरहेछ यो नेपाली ऋण गरि विदेश तिर लम्कन्छ. नेपाली गजल,sayari in nepali, मुक्तक,नेपाली सायरी. सबै कविता, शायरी अनि गजलहरु उ मा मायाको एउटा छुट्टै संसार देख्छु !! यो मेरो चोखो मायालाई धोका दिएर कतै नजानु तिमी. धोका दिनुको पनि एउटा लिमिट हुन्छ यार! यहाँ हजुरहरुले टुइटरका पुराना तथा नया थुप्रै सायरी,मुक्तक तथा गजलहरु ढुक्कसङ पढ्न .

View सायरी नेपाली गजल माया मा धोका. यहाँ हजुरहरुले टुइटरका पुराना तथा नया थुप्रै सायरी,मुक्तक तथा गजलहरु ढुक्कसङ पढ्न . यो नेपाली ऋण गरि विदेश तिर लम्कन्छ. माया गर्ने रहर मरिसकेको थियो. उ मा मायाको एउटा छुट्टै संसार देख्छु !! यो मेरो चोखो मायालाई धोका दिएर कतै नजानु तिमी.

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.